ZöSZE

img

BŐVEBBEN A ZÖLD SZABADEGYETEM EGYESÜLETRŐL

A Zöld Szabadegyetem Egyesület (ZÖSZE) független civil szervezet, amelynek célja a zöld és európai értékek megteremtése Magyarországon és Közép-Kelet-Európában, a non-formális oktatás, a közösségépítés és az európai zöld mozgalmak integrációjának révén. Az állampolgárokat nagyobb fokú demokratikus politikai részvételre igyekszünk sarkallni az önkéntesség, tolerancia is az együttműködés eszközein keresztül.

Tevékenységeink közül kiemelkedik a 2008 óta minden évben megrendezésre kerülő Közép-Kelet-Európai Zöld Nyári Egyetem, amely többnyire, de nem kizárólagosan magyar és külföldi fiatalokat vonzó esemény. Szeretnénk számukra zöld perspektívát nyitni azáltal, hogy a társadalom megváltoztatására irányuló törekvéseiket összekötjük a zöld gondolkodással és az európai zöld mozgalommal. Ebben európai zöld partnereink vannak segítségünkre, többek között a Fiatal Európai Zöldek Szövetsége, amely szervezetnek egyesületünk is tagja.

Egyesületünk viszonylag fiatal – 2013-ban jegyezték be. Azonban az alapítók ekkor már évek óta dolgoztak együtt a Közép-Kelet-Európai Zöld Nyári Egyetemek szervezésén. Az egyesület intenzív kapcsolatot tart fenn a nyári egyetemek korábbi több száz résztvevőjével, előadójával, önkéntesével.

Szeretnénk népszerűsíteni az európai értékeket és demokratikus ideákat, tanítani az ökopolitikai gondolkodás elveit, különböző szakpolitikai területeken ökopolitikai alternatívák kidolgozásában segítséget nyújtani, valamint az ökopolitikai elképzelések hatékony képviseletét elősegíteni a döntéshozatal helyi, nemzeti és európai szintjein. Ennek érdekében szeretnénk erősíteni a közösségeket, különösen az alulról jövő, zöld kezdeményezések aktív támogatásával. Emellett szeretnénk, ha a zöld gyakorlatok Magyarországon hozzáférhetőbbé válhatnának (például fogyatékkal élő, vagy a társadalom perifériájára szorult emberek számára is). Ezen keresztül szeretnénk aktív demokratikus állampolgárságot és részvételt tanítani környezetvédelemmel, társadalommal és gazdasággal kapcsolatos ügyekben.

Fő projektünk, a Zöld Nyári Egyetem egy intellektuálisan egyedülálló nyári egyetem és interkulturális, családbarát fesztivál elegye – az egyetlen olyan esemény a régióban, ahol a résztvevők inspiráló viták során ismerkedhetnek meg a zöld elmélettel és gyakorlattal, nagyszámú, jónevű magyar és külföldi előadók segítségével. A nyári egyetem minden évben egyedülálló nemzetközi és multikulturális környezetet teremt, hogy környezetvédelemmel, társadalmi és gazdasági kérdésekkel foglalkozzunk, többet tudjunk meg a globális problémákról, az európai és helyi szintű válaszokról és jó gyakorlatokról a közös ökológiai és társadalmi érdekek, valamint a közös emberi értékek mentén.

Bár nem kötődünk politikai pártokhoz, mégsem vagyunk apolitikusak. Szeretnénk megmutatni közösségünknek azokat a szinergiákat, amelyeket a zöld civil aktivisták és a zöld politikai szereplők együttműködésének erősítésével lehet létrehozni. A tevékenységünkön keresztül szeretnénk elérni, hogy az állampolgárok politikailag aktívak legyenek – akár pártpolitikai szinten, de civil szervezetekben vagy egyéb kezdeményezésekben is.