img
0
Megoldások válságra: állampolgári alapjövedelem és politizáló civil összefogás a Nyári Egyetem negyedik napján

Az Ökopolitikai Nyári Egyetem 4. napja a társadalmi szétszakadás és szegénység témájával foglalkozott. Ferge Zsuzsa, Tamás Gáspár Miklós és Guy Standing arról beszélgettek, hogy milyen célokat tűzzön ki maga elé egy egalitárius, baloldali mozgalom, és miként lehet ezeket a célokat megvalósítani. Standing, a Bath-i Egyetem professzora az állampolgári jogon járó, feltétel nélküli univerzális jövedelem, az alapjövedelem bevezetésének előnyei mellett érvelt. Ez megteremtené az állampolgárok létbiztonságát, jelentősen hozzájárulna a társadalmi aktivitás növekedéséhez és a demokrácia valóra váltásához. Ferge Zsuzsa elmondta, hogy Magyarországon a legfontosabb feladat a megbélyegző, büntető, megalázó politikák elleni fellépés és a 2014-es választásokra való felkészülés. Tamás Gáspár Miklós azt hangsúlyozta, hogy a kapitalista társadalmakban a hatalom alapvetően személytelen jellegű, ezért intézmények és a tőke logikája ellen kell küzdeni. A hozzászólók helyi, zöld megoldások és az alsó osztálybeli emberek politikai mozgalmakba való bevonásának jelentőségét emelték ki.
A válság és a mozgalom témájával foglalkozó civil workshop résztvevői egyetértettek abban, hogy a civilek legfontosabb feladata most az, hogy helyreállítsák a demokratikus berendezkedést Magyarországon. Míg Kaufer Virág egy alternatív civil parlament felállításának gondolatát vetette fel, Juhász Péter a kétpólusú hatalmi berendezkedés melletti harmadik pólus, egy civil politikai erő létrehozásának fontosságát hangsúlyozta.
Kivándorlás és diaszpóra címmel tartott workshopot tapasztalatairól a Brüsszelben élő Fehér Dániel, Polner Gergely Londonból és Bartosik Péter a berlini Szimpla szakácsa. A résztvevők problémaként fogalmazták meg, hogy negatív kontextusban beszélünk a külföldi magyar diaszpórákról, és nem aknázzuk ki a migrációban rejlő gazdasági és kulturális lehetőségeket. Polner Gergely beszélt a formálódó civil kezdeményezéséről, amely „Magyar Angyal”-ként segítené a Nagy-Britanniában élő, vagy oda készülő munkavállalókat.
A nap során emellett szó volt roma integrációról, uzsorakamatról és családpolitikáról is, többek között Szalai Piroska miniszteri biztos, Ertsey Katalin, Szilágyi László és Szabó Tímea képviselők közreműködésével. A napot a Pápay Eszter által vezetett siket táncosokból álló flamenco társulat előadása zárta.
Vasárnapra az Ökopolitikai Nyári Egyetem nyílt napot szervez a bodajki táborba. 10.30-tól Boros Tamás (Policy Solutions) moderálásával Csigó Péter ötletgazda, Jávor Benedek (LMP), Juhász Péter (Milla), Szőllőssy Kristóf (4K!) és Székely Sándor (Szolidaritás) arról beszélget, hogy van-e értelme, esélye és lehetősége egy, az elmúlt 22 év szereplőit és a szélsőjobboldalt egyaránt elutasító politikai szövetség létrehozásának, és ebben milyen szerepe lehet az ökopolitikának.

0
No comments so far!