Nyomorból nem születhet demokrácia – aki szegény, ne politizáljon? Az alapjövedelem és a társadalmi részvétel összefüggései
Money Plant

A feltétel nélküli alapjövedelem gondolata az elmúlt néhány évben egyre szélesebb körökben vált ismerté Magyarországon is. A közpolitikai és szakértői vitákban azonban az elképzelés a mai napig elsősorban mint szociálpolitikai eszköz jelenik meg és a diskurzus arra koncentrálódik, hogy mennyire alkalmas erre a szerepre.

Nem vitatván ennek a nézőpontnak a fontosságát, ezen a beszélgetésen arra szeretnénk koncentrálni, hogy egy egyetemes állampolgári alapjövedelemnek – akár nemzeti, akár európai szinten – milyen transzformatív hatása lehet a társadalom egészére, de leginkább azokra a szociálisan-gazdaságilag marginalizált csoportokra, akik a javak újraelosztásának jelenlegi logikája következtében nem képesek részt venni a társadalom politikai, gazdasági, szociális és kulturális életében.

Ízelítőként néhány álláspont a Dinamó blogon lezajlott alapjövedelem-vitából:

„Az alapjövedelem egy radikálisan új társadalmi szerződés-típus. Alapszintű biztonságot ígér mindenkinek, amivel egyben az egyenlőtlenség elfogadható szintjét is meghatározza: nem az a baj, ha egyesek sokat keresnek, az a baj, ha bárki olyan mélyre kerülhet, ahonnan képtelen már kikapaszkodni. Választ kínál arra a jelenségre, amely általában jellemző a kapitalista rendszerekre, s amelyet kielégítően a jóléti rendszerek oldnak csak fel.” (Babarczy Eszter)

„Regisztráljon minden magyar ideológus, esztéta, közgazdász, eszmetörténész, szociológus, aktivista, mozgalmár, politikus, blogger − és mindenki más −, aki támogatja a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését. Utóbbiak finanszírozzák saját munkájukkal megkeresett jövedelmükből az előbbiek alapjövedelmét. Feltétel nélkül.” (Rajcsányi Gellért)

„A Párbeszéd Magyarországért és a Megújuló Magyarországért alapjövedelem javaslata a bizonyíték, hogy Magyarország lehet olyan hely,  ahol senkinek sem kell az éhezéstől félnie, ahol senkinek sem kell kirakóst játszani a számlákkal, ahol nem kell egyetlen nőnek sem félnie a gyermekvállalástól, ahol nem kell egyetlen fiatalnak sem futószalagoknál robotolni, hogy kifizesse a tandíját (…). Nem vakolja ki a kórházakat, de segít kifizetni a számlát, nem váltja ki a teljes szociálpolitikát, de radikálisan egyszerűsíti, nem helyettesíti a beruházásokat, de élénkíti a keresletet, nem ad többet a jól keresőknek, de létbiztonságot ad mindenkinek.” (Scheiring Gábor)

„Nem látható, miért ösztönözné a szegényeket a munkaerőpiaci integrációra a bemutatott, feltétel nélküli javaslat. (…) További bizonyítást igényelne, hogy miként alakítaná át egy feltétel nélküli, univerzális jóléti juttatás a helyi kibontakozásban való érdekeltségi viszonyokat. Állami szempontból nagy luxusnak tűnik a lemondás bármiféle együttműködési feltétel támasztásáról.” (Szigetvári Viktor)

„A legfontosabb a feltétel nélküli alapjövedelem kiemelkedő kohézív ereje. Azáltal, hogy egységes rendszerbe vonja az újraelosztási részesedéseket és okafogyottá teszi a jövedelem-teszthez kötött segélyek döntő részét, új állampolgári jogegyenlőség alapjait teremti meg. Mindezen túl, ösztönöz a szegénységért viselt történeti, társadalmi és egyéni felelősségek új mérlegének felállítására és új felfogáson nyugvó közpolitikák kimunkálására.” (Szalai Júlia)

„Az alapjövedelem kapcsán a legkevésbé fontos a finanszírozás. Nem azért, mert a fiskális alkoholizmus szenvedélye hajt, hanem azért, mert a bázisszemléletű költségvetéspolitika nem alkalmas jelentős ideológiai modellváltás fiskális alátámasztására.” (Braun Róbert)

Mint az fentiekből is látszik, a feltétel nélküli alapjövedelem gondolata az elmúlt néhány évben egyre szélesebb körökben vált ismerté és vita tárgyává Magyarországon is. Ehhez a Zöld Nyári Egyetem is igyekezett hozzájárulni, 2012 óta több izgalmas beszélgetést szerveztünk a témában – ezt a hagyományt szeretnénk idén is folytatni.

Ajánlott cikkek alapjövedelem és szolidaritás témában, partnerünk a Green European Journal számaiból (angolul):

Meghívott előadók:
  • Misetics Bálint (szociológus)
  • Niedermüller Péter (EP-képviselő, DK-alelnök)
  • Scharle Ágota (közgazdász, Budapest Intézet)
  • Tordai Bence (közgazdász, szociológus, PM-szóvivő)
Moderátor:
  • Hevesi Flóra (újságíró, Greenpeace)

logo dinamo muhely

Ezt a beszélgetést a Dinamó Műhely és a Zöld Szabadegyetem Egyesület közösen szervezi.